Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Syddjurs Sprogkanon

Syddjurs Sprogkanon 

Syddjurs Sprogkanon er med til at bygge bro mellem dagpleje og vuggestue, børnehave og skole/SFO i Syddjurs Kommune. Sprogkanonen indeholder et udvalg af bogtitler, sange, rim og remser samt spil målrettet børn mellem 0. og 8 år.

Sproget fungerer som barnets adgangsbillet til sociale fællesskaber samt til barnets personlige og faglige udvikling og trivsel. Det er gennem sproget, at barnet kan give udtryk for sine tanker, følelser, meninger og behov. Samtidig viser forskning en tydelig sammenhæng mellem barnets ordforråd før skolestart og barnets senere læsekompetencer og dermed faglige udvikling.

Syddjurs Sprogkanon indeholder et udvalg af titler, sange, rim, remser og spil, der kan bruges i det pædagogiske arbejde i dagtilbud, SFO og skole samt i hjemmet. Kanonen inspirerer til højtløsning og andre aktiviteter med sproget, der understøtter fantasi og fortælling samt en legende tilgang til arbejdet med skriftsprog. Et sådant arbejde kan være med til at skabe en tryg overgang for alle børn på tværs af institutioner.

Syddjurs sprogkanonen er resultatet af et samarbejde mellem Syddjurs Bibliotek, PPR, dagplejen, institutioner og skoler samt Børn og Læring. 

 

 

Dokumenter mediebibliotek