Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordblindevanskeligheder

Ordblindevanskeligheder

 

Ordblindevanskeligheder

Ordblindhed – sammen kæmper vi for dine drømme
Filmen "Ordblind – sammen kæmper vi for dine drømme" fortæller på en let forståelig måde, hvad ordblindhed er. 
•    Ordblinde kan og skal gå efter deres drømme.
•    Ordblindhed handler ikke om intelligens.
•    Ordblindhed behøver ikke at betyde færre muligheder i livet, men kræver en ekstra indsats.
Filmen "Ordblindhed - sammen følger vi dine drømme" viser, at med hårdt arbejde, solid støtte og hjælp fra de mange digitale værktøjer, der findes, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed

Se filmen "Ordblindhed – sammen kæmper vi for dine drømme"

Udredning i forhold til ordblindhed
I syddjurs Kommune anvendes Ordblinderisiko-testen i slutningen af 0. kl. og i 1. kl. for at finde frem til elever i risiko for at udvikle ordblindevanskeligheder. Dette arbejde følges op med DVO-test (stavning og læsning af vrøvleord) i slutningen af 2. kl. og anvendelse af Den Nationale Ordblindetest fra slutningen af 3. kl.  Fra marts i 4. klasse har forældre retskrav på, at der én gang i skoleforløbet foretages en ordblindetest af deres barn. Den Nationale Ordblindetest kan anvendes ved tydelige tegn på ordblindhed og dermed en begrundet mistanke om ordblindhed.
En mistanke om ordblindhed opstår typisk, fordi eleven har alvorlige problemer med læsning og stavning. Eleven kan ligge lavt på de læse- og stavetests, der er taget i klassen, ligesom eleven kan have problemer med at læse, forstå og huske indholdet af de tekster og bøger, der læses i klassen. Selv om der er generelle kendetegn ved ordblindhed, kommer ordblindhed til udtryk på forskellig måde på det individuelle plan. 
Det er dog vigtigt, at der forud for en afdækning med Den Nationale Ordblindetest har fundet en målrettet og systematisk indsats sted. Den systematiske indsats skal tage udgangspunkt i en lydstrategi i indlæring af lyd og bogstaver samt i arbejdet med læsning og stavning/skrivning. Endelig er det vigtigt at barnet støttes i daglig læsetræning.  
Det styrker mistanken om ordblindhed, hvis forældre eller andre familiemedlemmer har læse- og stavevanskeligheder, da det er veldokumenteret, at ordblindhed er arveligt. 
Elever i ordblindevanskeligheder har adgang til læse- og skriveværktøjet AppWriter enten via iPad eller Chromebook og indmeldes ligeledes i Nota. Elever i ordblindevanskeligheder har vedvarende behov for at træne deres afkodningslæsning på eget læseniveau og at arbejde med læse- og stavestrategier.

Læsecenter Syddjurs
Læsecenter Syddjurs afholder kurser i læse- og skriveværktøjet AppWriter Cloud for elever i ordblindevanskeligheder lokalt på de enkelte folkeskoler i Syddjurs Kommune i et tæt samarbejde med de enkelte skoler.
Formålet med kurserne er at klæde eleverne på til at arbejde med kompenserende it i fagene og samtidig understøtte lærerteamet i den daglige undervisning af elever i ordblindevanskeligheder.
Skolens læsevejleder/dysleksikoordinator samt lærerteamet deltager på forskellig vis i selve kurset på den enkelte skole for at få viden om og indblik i elevernes arbejde med kompenserende IT. Derved sikres også, at der er en kendt voksen til stede under kurset.
AppWriter Cloud kan anvendes på Chromebooks samt pc’er og MacBooks. Eleverne vil i forbindelse med kurset få kendskab til og erfaring med at arbejde med Nota, som er et online bibliotek til børn, unge og voksne, der har vanskeligt ved at læse trykt tekst
Kurserne på de enkelte skoler strækker sig over to til tre dage i fem uger per skole.

Øvrig information
Nota
Ordblindhed.dk