Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsråd

Hvad er trivselsrådet?

Overordnet set er det trivselsrådets hovedopgave at medvirke til trivsel i klassen. Trivselsråd i de enkelte klasser fungerer som bindeled mellem klassens forældre, fællesbestyrelse og skole.

Samarbejdet starter allerede i Børnehuset, hvor det er et forældreråd, som fungerer som bindeled mellem børnehusets ledelse og personale og de øvrige forældre. Fælles for forældreråd og trivselsråd er samarbejdet mellem institution og forældre om at øge børnenes trivsel.

Skole-hjem-samarbejde

I samarbejde med klassens lærere (lærerteam) laves der aftaler for skole-hjem-samarbejdet, herunder fokuspunkter til skole-hjem samtaler, indhold på forældremøder etc.

 

Fællesbestyrelsen ønsker at styrke og præcisere mulighederne for indflydelse og samarbejde med trivselsrådene. Derfor har vi lavet disse spilleregler: 

 

Trivselsråd kan sætte alle emner, der vedrører elevernes skolegang til debat. 

Trivselsråd aftaler om (hvornår og hvordan) der skal være elever i rådet.

Trivselsråd kan ikke agere i forhold, der vedrører enkeltpersoner. 

Trivselsråd kan alene agere i forhold, der er aftalt mellem forældre, elever og klassens lærerteam. 

Det enkelte medlem af trivselsråd kan kun agere på hele trivselsrådets vegne, når det er aftalt i trivselsråd. 

Trivselsråd sørger for at orintere de øvrige forældre om tiltag, arrangementer o. lign.  

Er der forhold på skolen, I ønsker fællesbestyrelsen tager sig af eller forholder sig til, er I altid velkomne til at rette henvendelse til fællesbestyrelsen. 

 

Hvem og hvor meget?

Det er et fælles ansvar for alle klassens forældre at være deltagende og engagerede i at skabe og bibeholde trivsel for alle i klassen. Trivselsrådet består som regel af 3-5 forældre, men det er helt op til de enkelte årgange.

Trivselsrådet kan betragte sig som tovholdere på sociale arrangementer, og lign. Klassens øvrige forældre opfordres til at være behjælpelige. Trivselsrådet holder to møder årligt og flere efter lyst og behov.

På møderne kan man for eksempel beskæftige sig med at etablere fælles retningslinjer for:

 

  • madpakker og sengetider

  • fødselsdage

  • sociale arrangementer for klassen (overnatning, springhal, grillaften ved stranden eller julehygge o.a.)

  • at tage imod nye elever, forældre og invitere alle med ind i fællesskabet

 

Trivselsrådet kan debattere et emne fra forældre i klassen, men med klar afgrænsning af at der ikke debatteres personsager eller konflikter mellem forældre/børn og lærere. Sådanne problematikker rettes til og varetages af skolens ledelse.

Fællesbestyrelsen anbefaler løbende udskiftning, så ikke alle udskiftes samtidig.

Inspiration fra tidligere og siddende trivselsråd:

 

  • Grill-aften med spil

  • Skattejagt i skoven

  • Fælles madlavning

  • Juletræstænding

  • Halloween-fest

  • Badetur

Find mere inspiration her:

Dokumenter

Trivselspjece -.pdf

Shape Created with Sketch.