Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læreplansprocesser

Læreplansprocessen i Kastanjehuset

Den pædagogiske læreplan er den lovpligtige og skriftlige beskrivelse af, hvordan den pædagogiske praksis er tilrettelagt i en daginstitution.

Læreplanen revideres hvert 3. år.

Læreplanen består af:

Børnehusets værdiprofil

Børnehusets læringsforståelse

Børnehusets pædagogiske principper

Børnehusets børnemiljø

Børns medinddragelse og medbestemmelse i Børnehuset

Beskrivelse af arbejdet med børn, der har særlige behov

Dokumentation

Evaluering

En beskrivelse af de 6 læreplanstemaer

Den konkrete praksis:

I Børnehuset er ovennævnte beskrivelser dermed grundlaget for det pædagogiske arbejde – den pædagogiske praksis i Børnehuset.

Hvert år laves årsplan, hvor personalet planlægger det kommende år i overskrifter.

Det besluttes hvilke læreplanstemaer der skal arbejdes med i det kommende år. Der udarbejdes kalender med overskrifter.

Nogen af temaerne i læreplanen vil være en del af det daglige arbejde og skal betragtes som grundlæggende praksis.

Andre temaer arbejdes der med i definerede perioder.

Når der arbejdes med et tema i en bestemt periode, vil arbejdet tage afsæt i læreplanens dokumenter.

Der nedsættes en arbejdsgruppe som laver målbeskrivelse og en meget detaljeret plan for arbejdet med temaet i den definerede periode.

Det besluttes om temaet skal være en tilbudsaktivitet eller hvordan og hvem der arbejder med bestemte grupper af børn.

Der laves idekatalog.

Det besluttes hvordan forløbet dokumenteres og evalueres.

Kører et tema over en længere periode som eks. 6 uger, laves der delevalueringer.

Når et tema er afsluttet evalueres der på et pædagogisk møde, således at disse kan indgå som erfaring i fremtidige temaperioder samt evalueringen af et helt år.