Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgangsarbejdet

Har I spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte Distriktsleder Michael Korsgaard Lund på tlf. 87535161

Vores samarbejde med Legehuset Hulahop og børnehuset omkring en god skolestart gør, at vi får skabt en god, tryg og genkendelig overgang for både børn og forældre. Vi tilstræber, at medarbejdere fra børnehuset følger med børnene i tidlig SFO (fra april) og nogle gange videre ind i 0. klasse.

Inden skolestart
Allerede inden tidlig SFO vil børnene flere gange besøge skolen og få besøg af den eller de medarbejdere, der skal være sammen med børnene i tidlig SFO og 0. klasse. Samtidig tilknytter vi vores 4. årgang som venskabsklasse til de nye skolestartere, så der også bliver gode og trygge relationer til nogle ældre elever. Venskabsklasser hjælper hinanden ved samlinger, hvor de sidder sammen, de samarbejder om det faglige og støtter i det hele taget hinanden. Det skaber tryghed og gør det mere overskueligt med mange nye ansigter.

Vi inviterer til fælles forældremøde i børnehuset allerede året inden skolestart og følger op med forældremøder om tidlig SFO og overgangen til skolen i løbet af vinteren og foråret inden skolestart. Dette gør vi for at give jer den nødvendige information og for at starte samarbejdet godt op og styrke fællesskabet omkring børnegruppen. Vi ved nemlig, at jo stærkere fælleskab, I som forældre har, jo bedre kommer børnegruppen til at fungere sammen. Dette er noget af det, vi sætter på dagsordenen til de første møder, vi har sammen og som vi inddrager jer i årene fremover. Det er noget af det, vi forventer, at I deltager i.

Går jeres barn i en anden daginstitution end Børnehuset, er I altid velkomne til at henvende jer til både Børnehuset og/eller skolen for at høre nærmere om, hvordan vi sammen kan skabe en god overgang til skolen.

Indskrivning i skole
Indskrivning i skole følger den kommunale procedure og foregår i december/januar før skolestart. Læs mere om indskrivning her: https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/folkeskoler/indskrivning