Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overbygningen

Visionen for overbygningen på Mørke Skole

I overbygningen på Mørke Skole vil vi i et forpligtende samarbejde med forældrene, baseret på gensidig respekt, skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for eleverne.

Det centrale for samarbejdet er elevernes læring, der skal udvikle uddannelsesparate, demokratisk dannede borgere, der er i stand til at navigere i det globale samfund.

Teamet vil til stadighed udvikle sig selv i fællesskab for at holde sig på forkant med den faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling.

Særlige fokusområder

Fællesskab og trivsel

Læring og trivsel gå hånd i hånd, så derfor har vi på Mørke Skole fokus på at understøtte trivslen så det skaber grobund for bedst mulig læring hos eleverne. Derigennem skal eleverne opnå erkendelse af nødvendigheden af at indgå i et forpligtende fællesskab. Her skal eleven lære at tage ansvar samt give og modtage anerkendelse.

Vi skal skabe rammerne for, at eleverne kan indgå i og opleve forskellige former for fællesskab på tværs af køn, alder, forskelligheder og fagligt niveau

Projektarbejde på tværs af klasser

Med en ugentlig projektdag på tværs af klasserne i overbygningen på Mørke Skole Ønsker vi at skabe mulighed for at elever kan se sammenhæng mellem de enkelte fag og anvende fag-faglige metoder, teknikker og redskaber i tværfaglige kontekster. I selve processen ser vi for os, at eleverne bevæger sig fra en lærerstyret arbejdsform til en selvstændig, undersøgende projektorienteret arbejdsform. Vi ser for os at eleverne:

  • er aktive, kreative, engagerede og positive
  • er bevidste om elevinddragelse i projektarbejdet
  • at eleverne skaber dybere relationer på tværs af klasserne