Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejske

Karina Bjerring Nørgaard

Telefon: 2938 4864

Mail: kbn@syddjurs.dk

Find mere her: sundhedsplejen

SKOLESUNDHEDSPLEJEN

Hvilket tilbud giver skolesundhedsplejen?

I 0. klasse inviteres forældre og barn til samtale og undersøgelse hos sundhedsplejersken, en såkaldt indskolingsundersøgelse. Forud for dette udfylder forældrene et spørgeskema omkring barnets trivsel via BørnUngeLiv.dk, ligesom der afgives samtykke til skolesundhedsplejens generelle tilbud. Til indskolingsundersøgelsen laver sundhedsplejersken en syns- og høreprøve på barnet, ligesom det måles og vejes. Derudover er der en samtale med forældre og barn omkring barnets trivsel. Slutteligt udføres en motorisk screening af barnet.

I 1. klasse måler og vejer sundhedsplejersken alle børn.

I 4. klasse inviteres alle børn til samtale med sundhedsplejersken, hvor de ligeledes måles og vejes. Forud for samtalen har barnet, sammen med forældrene, udfyldt et spørgeskema via BørnUngeLiv.dk. Derudover er der pubertetsundervisningen for hele årgangen i mindre grupper.

I 8. klasse udføres udskolingsundersøgelsen. Denne er ligeledes en samtale med barnet. Sundhedsplejersken udfylder sammen med hele klassen et spørgeskema via BørnUngeLiv.dk, som samtalen tager afsæt i. Til udskolingsundersøgelsen laver sundhedsplejersken en syns- og høreprøve på barnet, ligesom det måles og vejes.

I 9. klasse laver sundhedsplejersken seksualundervisning med klassen.

Sundhedsplejersken tilbyder derudover samtaler med elever på alle årgange, der har brug for særlig støtte i forhold til noget, der forhindrer dem i at bevare den gode trivsel. Det er naturligvis efter aftale med forældre. Sundhedsplejersken kan også deltage i sundhedsfremmende aktiviteter i klassen efter aftale med klasselæreren.

Om samarbejde

Det er både spændende, men også nogle gange svært at gå i skole. Hvis sundhedsplejersken oplever, at et barn synes det er svært at gå i skole, kontakter hun jer forældre, så man i fællesskab kan hjælpe barnet til at få det bedre.

I er altid velkomne til at være med til samtale og undersøgelse.
I øvrigt er det altid muligt at få en snak med sundhedsplejersken – intet er for småt eller for stort.