MENU
Aula_close Layer 1

Nyt fra

Info om retningslinjer pr 21/4

Innovation på 9. årgang

Innovation og iværksætteri på Mørke Skole Siden starten af skoleåret har 9. klasse på Mørke skole haft et valgfag omkring innovation og iværksætteri. Dette fag tager udgangspunkt i kreative processer og hvorledes man som individ kan træne sin kreativitet med bestemte øvelser

Fællessbestyrelse

Find kontaktoplysninger på skolebestyrelsen her!

Rettighedsskole

Hvad er en rettighedsskole?

Skolestarter?

Den 15. december starter skoleindskrivningen og løber indtil 10. januar. Indskrivningen er digital. https://www.syddjurs.dk/borger/skoler-og-uddannelse/folkeskoler/indskri… Har I spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte Distriktsleder Anne Schou på tlf. 87535879

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen er en anonym og gratis rådgivning til forældre med barn i grundskolen